Finanční účetnictví

   Minimalizovat

Modul Finanční účetnictví vytváří programovou podporu pro vedení podvojného účetnictví firmy.

Ke standardním možnostem podpory patří:

 • přejímaní kontací z jednotlivých modulů Informačního systému
 • možnost centralizovaného zaúčtování dokladů všech modulů
 • evidence vnitřních účetních dokladů s možností vkládání s příslušnou automatizací zaúčtování, oprav a kontrol
 • zpracování dokladů v měsíčních cyklech s možností volného pohybu v rámci účetního roku a průběžného zpracování v měsíci
 • automatizované otevírání a uzavírání hlavní knihy
 • možnost sledování hospodaření v třístupňové hierarchii (podnik, divize, střediska)
 • tvorba definovaných sestav (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow aj.)
 • centrální údržba předkontací jednotlivých modulů, účetního rozvrhu, číselníku hospodářských středisek a zakázek
 • sumarizace DPH z dokladů jednotlivých modulů s vytvořením formuláře přiznání 

Sdílení datových základen

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK sdílení následujících společných uživatelských datových základen:

 • předkontace účtování dokladů v návaznosti na účtový rozvrh
 • číselník hospodářských středisek firmy pro střediskové sledování
 • číselník zakázek pro zakázkové sledování
 • číselník divizí

Datové vazby

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK následující datové vazby:

 • kontace z jednotlivých modulů
 • vytvářené dokumenty pro dokumentační archiv

Sdílení datových základen

   Minimalizovat
Sdílení datových základen
Sdílení společných datových základen a datové vazby v Informačním systému.

Obrazovky

   Minimalizovat

Pevná vazba
Mezi prvotními doklady v jednotlivých modulech a jejich účetní kontací je pevná vazba, která zajišťuje příslušnou datovou konzistentnost systému. Tato vazba umožňuje současně okamžitou akceptaci kontace účetním deníkem s promítnutím do průběžného sledování hospodaření a rovněž možnost zobrazit v účetním deníku i samotný prvotní doklad.

prod_ism_fu_obr1.gif

Centralizace zaúčtování
Modul umožňuje vytvářet a udržovat předkontace pro všechny moduly a současně i provádět centrálně zaúčtování všech dokladů, a to jednotlivě nebo hromadně.

prod_ism_fu_obr2.gif

Deklarace období
Kromě standardní deklarace měsíčního období umožňuje modul akceptovat i uživatelskou deklaraci tohoto období v souladu se západními standardy.

prod_ism_fu_obr3.gif