Nacházíte se zde:   Produkty > Informační systém MAJAK > Obchod > Obchodní případy
  |  Přihlásit

Obchodní případy

   Minimalizovat

Modul Obchodní případy vytváří programovou podporu pro kompletní evidenci obchodních případů.

Ke standardním možnostem podpory patří:

 • pořizování, změny a evidence odběratelských poptávek, nabídek, objednávek, obchodních zakázek – tuzemských i zahraničních s jejich vzájemným provázáním
 • automatická oboustranná synchronizace s internetovým modulem iSystem
 • akceptace rabatních a cenových systémů, odběratelského převodníku položek
 • automatizované požadavky pro dodavatelské objednávky a výrobu
 • přímé blokace nebo rezervace na obchodních skladech, podklady pro následnou expedici
 • podklady pro vystavování zálohových listů a proforem ve vydaných fakturách
 • automatizované potvrzování objednávek odběratelů s možností odeslání elektronickou poštou

Sdílení datových základen

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK sdílení následujících společných uživatelských datových základen:

 • adresář partnerů pro práci s odběratelem
 • kursovní lístek pro přepočet cizí měny
 • položková základna pro volbu obchodních položek

Datové vazby

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK následující datové vazby:

 • objednávky odběratelů z iSystemu
 • stavy běžících obchodních zakázek pro iSystem
 • objednávací požadavky pro dodavatelské objednávky a výrobu
 • podklady pro expedici v obchodních skladech
 • blokace nebo rezervace pro zakázku na obchodních skladech
 • stavové změny zakázek na základě expedice z obchodních skladů
 • podklady pro vystavování zálohových listů a proforem ve vydaných fakturách
 • vzájemné vazby dokladů s došlými fakturami
 • vytvářené dokumenty pro dokumentační archiv

Externí vazby

Modul umožňuje následující datové vazby na programy a aplikace mimo Informační systém MAJAK:

 • potvrzení objednávek pro elektronickou poštu

Sdílení datových základen

   Minimalizovat
Sdílení datových základen
Sdílení společných datových základen a datové vazby v Informačním systému.

Obrazovky

   Minimalizovat

Synchronizace s iSystemem
Ve zcela automatizovaném režimu jsou generovány do obchodních případů objednávky odběratelů z internetového objednávacího systému iSystem k dalšímu zpracování. Současně jsou v rámci uživatelsky naplánované synchronizace v iSystemu replikovány z obchodních případů stavy běžících obchodních zakázek jednotlivých odběratelů.

prod_ism_op_obr1.gif

Rabaty a cenové skupiny
Vytvářené obchodní zakázky zcela akceptují nastavený systém práce s individuálními cenami, cenami v cizích měnách, rabaty a cenovými skupinami u položek, odběratelů a skupin odběratelů.

prod_ism_op_obr2.gif 

Automatické zaplánování
Obchodní zakázky umožňují v případné spolupráci s obchodními sklady a jejich nastavenými limity automatické zaplánování zakázek s vytvářením podkladů pro objednání příslušných položek v dodavatelských objednávkách nebo vytvoření výrobních zakázek ve výrobě.

prod_ism_op_obr3.gif