Nacházíte se zde:   Domů
  |  Přihlásit

Vítejte na www.majak.cz

Minimalizovat

MAJAK-Software, spol. s r.o. působí při nasazování informačních technologií na trhu od roku 1991. Sídlo firmy je v Karlových Varech.

K základním činnostem společnosti patří systémová integrace, vývoj, implementace a servis vlastního otevřeného aplikačního systému, vedení účetnictví a ekonomické poradenství, internetová připojení, datové služby a internetové služby, tvorba WWW prezentací, výroba CD prezentací a katalogů, prodej a instalace značkového software.

Dlouholetými klienty společnosti jsou podniky jak v České republice tak i v zahraničí, z oblasti výrobní, obchodní, servisní, bytové, vzdělávací, státní a místní správy.

Pro mladý a dynamický kolektiv je potěšením Vám nabídnout své zkušenosti a schopnosti, tvořivost a kreativitu.

 

Minimalizovat

Název projektu: Vývoj ISM IIOperační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - I. výzva - Tvorba nových IS/ICT řešení
Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0004063
Harmonogram: 1. 9. 2015 – 31. 8. 2018

Projekt Vývoj ISM II je spolufinancován Evropskou unií. Předkládaný projekt navazuje na předchozí úspěšný vývoj nového produktu ISM. Cílem projektu Vývoj ISM II je rozšířit a doplnit stávající řešení o oblasti výroby a aktivní správu informací; dále integraci normativní platformy do všech uživatelských interakcí systému. Výsledný produkt zvýší konkurenceschopnost žadatele a významně posílí jeho inovativní procesy.


Minimalizovat
Název projektu: Vzdělávání pracovníků MAJAK-SOFTWARE spol. s r.o.


Operační program Zaměstnanost; výzva č. 043
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004593
Příjemce: MAJAK-SOFTWARE, spol. s r.o.
Období realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019

Projekt Zadavatele je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců ve společnosti MAJAK-SOFTWARE spol. s r.o. napříč různými pozicemi v kategorizaci CZ ISCO. Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti a s požadavky trhu práce.

 

Minimalizovat

Název projektu: Upgrade systému řízení společnosti MAJAK-SOFTWARE, spol. s r.o.Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Poradenství - Výzva I - Poradenské služby pro MSP
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_168/0019082
Harmonogram: 21. 10. 2019 – 30. 11. 2020

Projekt je zaměřen na rozšíření certifikovaného systému řízení žadatele. Jedná se o dodávku poradenských služeb, které mají za cíl připravit systém řízení v souladu s požadavky kriteriálních norem pro systémy managementu kvality řízení projektů, dodávky IT služeb a společenské odpovědnosti.