Nacházíte se zde:   Produkty > Informační systém MAJAK > Ekonomika > Banka
  |  Přihlásit

Banka

   Minimalizovat

Modul Banka vytváří programovou podporu pro kompletní evidenci bankovních výpisů a příkazů k úhradě.

Ke standardním možnostem podpory patří:

 • pořizovaní, evidence a zpracování bankovních výpisů včetně devizových
 • tvorba a evidence příkazů k úhradě včetně zahraničních
 • možnost přímého párování úhrad do odběratelského a dodavatelského saldokonta
 • vstupní i výstupní návaznost na elektronické bankovnictví
 • automatizace zaúčtování bankovních výpisů

Sdílení datových základen

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK sdílení následujících společných uživatelských datových základen:

 • adresář pro identifikaci plátce nebo příjemce
 • předkontace účtování dokladů v návaznosti na účtový rozvrh
 • číselník hospodářských středisek firmy pro střediskové sledování
 • číselník zakázek pro zakázkové sledování
 • kursovní lístek pro zaúčtování a párování zahraničních faktur
 • číselník bank

Datové vazby

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK následující datové vazby:

 • kontace pro finanční účetnictví
 • úhrady pro odběratelské saldokonto
 • úhrady pro dodavatelské saldokonto
 • podklady k platbě dokladů z Došlých faktur
 • podklady k platbě dobropisů z Vydaných faktur
 • podklady k platbě mzdových složek z Personalistiky a mezd

Externí vazby

Modul umožňuje následující datové vazby na programy a aplikace mimo Informační systém MAJAK:

 • elektronické bankovnictví

Sdílení datových základen

   Minimalizovat
Sdílení datových základen
Sdílení společných datových základen a datové vazby v Informačním systému.

Obrazovky

   Minimalizovat

Kumulativní položky
Pro kumulativní položky bankovních výpisů s úhradami a platbami faktur, které párují více předpisů, je umožněno provést párovací rozpis položky s uživatelskou kontrolou na celkovou částku položky.

prod_ism_ba_obr1.gif

Automatizace párování
Pro importované výpisy z elektronického bankovnictví je možnost využít automatizaci párování, která při zachování principu opatrnosti provede spárování příslušných saldokontních předpisů s uložením dalších potřebných údajů.

prod_ism_ba_obr2.gif

Elektronické bankovnictví
Modul Banka umožňuje exportovat příkazy k úhradě do datových souborů ve formátech, které vyžadují pro možnost jejich importu jednotlivé systémy elektronického bankovnictví. Současně umožňuje importovat výpisy exportované do příslušných souborů z těchto systémů.

prod_ism_ba_obr3.gif