Nacházíte se zde:   Produkty > Informační systém MAJAK > Ekonomika > Pokladna
  |  Přihlásit

Pokladna

   Minimalizovat

Modul Pokladna vytváří programovou podporu pro vystavování pokladních dokladů a kompletní vedení pokladní knihy.

Ke standardním možnostem podpory patří:

 • vystavování příjmových a výdajových pokladních dokladů
 • vedení neomezeného počtu pokladen včetně valutových
 • možnost přímého párování úhrad do odběratelského a dodavatelského saldokonta
 • vedení pokladních knih
 • podklady pro DPH
 • časová inventarizace stavu pokladen
 • automatizace zaúčtování pokladních dokladů

Sdílení datových základen

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK sdílení následujících společných uživatelských datových základen:

 • adresář pro identifikaci plátce nebo příjemce
 • předkontace účtování dokladů v návaznosti na účtový rozvrh
 • číselník hospodářských středisek firmy pro střediskové sledování
 • číselník zakázek pro zakázkové sledování
 • kursovní lístek pro zaúčtování a párování zahraničních faktur

Datové vazby

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK následující datové vazby:

 • kontace pro finanční účetnictví
 • úhrady pro odběratelské saldokonto
 • úhrady pro dodavatelské saldokonto

Sdílení datových základen

   Minimalizovat
Sdílení datových základen
Sdílení společných datových základen a datové vazby v Informačním systému.

Obrazovky

   Minimalizovat

Doplňkové služby
K doplňkovým službám modulu Pokladna patří možnost vygenerování mincovky pro výběry peněz při hotovostních výplatách mezd.

prod_ism_po_obr1.gif

Pokladní evidence
Modul umožňuje uživatelsky definovat jednotlivé pokladny a jejich měny a rovněž příslušná oprávnění pro vedení jejich pokladní evidence.

prod_ism_po_obr2.gif

Vazby mezi doklady
Jednotlivé doklady je možno provozovat s doklady v jiných modulech (materiálové a zbožní pokladní doklady s objednávkou a její likvidací a následnými skladovými doklady pro zásobovací činnost, hotovostní nákupy se servisními zakázkami nebo obchodními případy pro sledování příslušné nákladovosti).

prod_ism_po_obr3.gif