Dodavatelské objednávky

   Minimalizovat

Modul Dodavatelské objednávky vytváří programovou podporu pro kompletní evidenci dodavatelských objednávek.

Ke standardním možnostem podpory patří:

 • vystavování poptávek a objednávek včetně zahraničních a jejich evidence
 • přebírání podkladů pro vystavení objednávky z jiných modulů s využitím převodníku
 • likvidace objednávek a příprava podkladů pro příjmy ve skladech
 • odesílání objednávek pomocí elektronické pošty nebo faxem 

Sdílení datových základen

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK sdílení následujících společných uživatelských datových základen:

 • adresář partnerů pro práci s odběratelem
 • položková základna pro volbu objednávaných položek
 • kursovní lístek pro přepočet cizí měny
 • převodník pro objednávání pod dodavatelským označením

Datové vazby

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK následující datové vazby:

 • podklady pro vystavení objednávek z automatizovaných zaplánování v obchodních případech, servisních zakázkách a skladech
 • podklady pro příjem na skladech z likvidace objednávek
 • vzájemné vazby dokladů s došlými fakturami
 • vytvářené dokumenty pro dokumentační archiv

Externí vazby

Modul umožňuje následující datové vazby na programy a aplikace mimo Informační systém MAJAK:

 • objednávky pro elektronickou poštu

Sdílení datových základen

   Minimalizovat
Sdílení datových základen
Sdílení společných datových základen a datové vazby v Informačním systému.

Obrazovky

   Minimalizovat

Přebírání podkladů
Vytvoření objednávky je možné i převzetím podkladů pro objednávku ze zaplánování v příslušných modulech. Jednotlivé položky jsou již seskupeny podle dodavatelů, kteří jsou automaticky přednabídnuti na základě údajů v převodníku.

prod_ism_do_obr1.gif

Převodník
Převodník umožňuje pro každou položku, která je objednávána opakovaně, určit její dodavatele s jejich kódováním, čárovým kódem, názvem, cenou a měnou, balením. Současně je možné v případě více dodavatelů jednotlivé položky v každý časový okamžik určit, který dodavatel je hlavní pro automatizované seskupování položek.

prod_ism_do_obr2.gif

Likvidace objednávek
Likvidace objednaných položek je prováděna likvidačními doklady s možností částečných dodávek a postupného zlikvidování objednávky. Jednotlivé likvidace připravují podklady pro příjem na příslušný sklad a mohou být provázány na příslušnou došlou fakturu.

prod_ism_do_obr3.gif