Prodejní a expediční sklady

   Minimalizovat

Modul Sklady vytváří programovou podporu pro vystavování skladových dokladů a kompletní evidenci skladového hospodářství.

Ke standardním možnostem podpory patří:

 • pořizovaní a evidence skladových dokladů včetně možnosti příjmu v cizích měnách
 • evidence skladových karet v cenách váženého průměru včetně jejich obratů s možností lokalizace, šarží a expirací
 • neomezený počet skladů a uživatelská definovatelnost jednotlivých pohybů
 • zakázkové blokace a rezervace zásob
 • automatizované příjmy na základě likvidací dodavatelských objednávek a odvodů z výroby
 • přímá podpora práce se snímači čárového kódu
 • meziskladové převody a průběžné pohyby na skladě
 • výdeje na podkladě příslušných obchodních případů, servisních a výrobních zakázek a předepsaných výrobkových receptur
 • využití přímé nebo sběrné fakturace u prodejních pohybů
 • přímý maloobchodní prodej pro skladovatelné i neskladovatelné položky s podklady pro přiznání k DPH
 • nastavení limitních stavů a jejich automatická aktualizace
 • práce s VPN a volba algoritmu jejich rozpouštění
 • fyzická inventarizace
 • automatizace zaúčtování jednotlivých dokladů

Sdílení datových základen

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK sdílení následujících společných uživatelských datových základen:

 • adresář partnerů pro práci s odběratelem i dodavatelem
 • předkontace účtování dokladů v návaznosti na účtový rozvrh
 • číselník hospodářských středisek firmy pro střediskové sledování
 • číselník zakázek pro zakázkové sledování
 • kursovní lístek pro zaúčtování a přepočet skladových dokladů
 • položková základna pro volbu skladových položek

Datové vazby

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK následující datové vazby:

 • fakturační podklady pro sběrnou fakturaci
 • podklady pro expedici z obchodních případů, servisních a výrobních zakázek
 • stavové změny na základě expedice v zakázkách
 • podklady pro blokaci a rezervaci z obchodních případů a servisních zakázek
 • podklady pro příjem z likvidace dodavatelských objednávek a odvodů z výroby
 • kontace pro finanční účetnictví
 • vzájemné vazby dokladů s došlými fakturami

Sdílení datových základen

   Minimalizovat
Sdílení datových základen
Sdílení společných datových základen a datové vazby v Informačním systému.

Obrazovky

   Minimalizovat

Čárový kód
Modul standardně podporuje práci se snímači čárového kódu (pevně připojenými i radiovými), a to jak pro přímé pohyby na skladě tak i v rámci komplexních příjmů z likvidace objednávek nebo výdejů na příslušné zakázky.

prod_ism_sk_obr1.gif

Přímá fakturace
U prodejních skladových dokladů je umožněna okamžitá přímá fakturace s otevřením příslušného fakturačního formuláře nebo automatickým vygenerováním fakturačního dokladu a následným uložením fakturovaných dat do struktur vydaných faktur.

prod_ism_sk_obr2.gif

Maloobchodní prodej
Modul standardně podporuje maloobchodní prodej s uložením prodejní a daňové části dokladu a tiskem příslušných prodejek, tržeb a podkladů pro odvod DPH.

prod_ism_sk_obr3.gif