Nacházíte se zde:   Produkty > Informační systém MAJAK > Obchod > Vydané faktury
  |  Přihlásit

Vydané faktury

   Minimalizovat

Modul Vydané faktury vytváří programovou podporu pro vystavování fakturačních dokladů a jejich kompletní evidenci.

Ke standardním možnostem podpory patří:

 • vystavování a evidence všech typů fakturačních a souvisejících dokladů
 • možnost zahraniční fakturace
 • přebírání fakturačních podkladů z jiných modulů
 • odběratelské saldokonto s kompletními možnostmi saldokontních operací
 • automatizace zaúčtování jednotlivých dokladů
 • podklady pro přiznání k DPH
 • možnost odesílání fakturačních dokladů elektronickou poštou nebo elektronickým faxem
 • hromadná automatická fakturace 

Sdílení datových základen

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK sdílení následujících společných uživatelských datových základen:

 • adresář partnerů pro práci s odběratelem
 • předkontace účtování dokladů v návaznosti na účtový rozvrh
 • číselník hospodářských středisek firmy pro střediskové sledování
 • číselník zakázek pro zakázkové sledování
 • kursovní lístek pro zaúčtování a párování zahraničních faktur
 • číselník firemních bankovních účtů pro volbu fakturačního účtu
 • položková základna pro volbu fakturovaných položek

Datové vazby

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK následující datové vazby:

 • podklady pro fakturaci z modulů sklady, obchodní případy, servisní zakázky
 • podklady k reklamačnímu řízení pro modul reklamace
 • podklady k celní deklaraci pro modul celní deklarace
 • saldokontní úhrady z banky a pokladny
 • kontace pro finanční účetnictví
 • vytvářené dokumenty pro dokumentační archiv
 • vzájemné vazby dokladů s došlými fakturami

Sdílení datových základen

   Minimalizovat
Sdílení datových základen
Sdílení společných datových základen a datové vazby v Informačním systému.

Obrazovky

   Minimalizovat

Hromadná fakturace
Součástí modulu je i služba hromadné automatické fakturace, která umožňuje na základě převzatých fakturačních podkladů z jiných modulů autonomně generovat fakturační doklady s jejich následným tiskem nebo odesláním elektronickou poštou nebo faxem.

prod_ism_vf_obr1.gif

Dokladové údaje
Kromě standardních dokladových údajů umožňuje modul i vložení údajů o poskytnutých platebních slevách, které jsou potom zohledněny při platbách a následném párování úhrad v bance a rovněž při automatizaci jejich zaúčtování.

prod_ism_vf_obr2.gif

Saldokontní párování
Saldokonto je vedeno ve dvou měnách (tuzemské a cizí). Při párování dokladů v bance s využitím kursovního lístku jsou generovány příslušné kursové rozdíly, které umožňují následnou automatizaci jejich zaúčtování.

prod_ism_vf_obr3.gif