Nacházíte se zde:   Produkty > Informační systém MAJAK > Obchod > iSystem
  |  Přihlásit

iSystem

   Minimalizovat

iSystem.gif
Modul iSystem vytváří programovou podporu pro přímé internetové objednávání odběratelů.

Ke standardním možnostem podpory patří:

 • standardní přihlašování uživatelů systému
 • vytvoření objednávky v systému nebo import objednávky připravené mimo systém
 • skupinové členění nabízených položek
 • zobrazení individuálních dat uživatele – ceny, stavy běžících objednávek a příjemci
 • automatická oboustranná synchronizace s adresářem, položkovou základnou, sklady a obchodními případy
 • možnost jazykových mutací systému a individuálního přizpůsobení jeho designu
 • automatizované odesílání potvrzování objednávek odběratelů včetně strukturované přílohy s položkami

Datové vazby

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK následující datové vazby:

 • objednávky odběratelů do obchodních případů
 • stavy běžících zakázek z obchodních případů
 • položky a ceny z položkové základny
 • stavy na skladech ze skladů
 • uživatelé a příjemci z adresáře

Externí vazby

Modul umožňuje následující datové vazby na programy a aplikace mimo Informační systém MAJAK:

 • potvrzení objednávek pro elektronickou poštu
 • přímý import objednávek ze souborů uživatele

Sdílení datových základen

   Minimalizovat
Sdílení datových základen
Sdílení společných datových základen a datové vazby v Informačním systému.

Obrazovky

   Minimalizovat

Synchronizace
Automatizovaná oboustranná synchronizace iSystemu s ostatními základnami a moduly informačního systému MAJAK umožňuje okamžitou replikaci změn cen, stavů zásob a běžících zakázek a tím možnost informovat o těchto změnách on-line své odběratele.

prod_ism_isy_obr1.gif

Import objednávek
Import objednávek ze souboru ve formátu TXT nebo CSV v zadané struktuře umožňuje uživatelům iSystem vytvořit objednávku ve vlastních informačních systémech a eliminovat tak jeho duplicitní operace.

prod_ism_isy_obr2.gif

Potvrzení objednávek
Automatické potvrzení objednávky elektronickou cestou včetně strukturované přílohy s položkami umožňuje uživateli bezprostřední kontrolu o akceptaci jeho objednávky systémem a současně možnost importu jím pořízené internetové objednávky do jeho informačního systému.

prod_ism_isy_obr3.gif