|  Přihlásit

Položková základna

   Minimalizovat

Datová základna Položková základna vytváří programovou podporu pro údržbu obchodních, výrobních a zásobovacích položek.

Ke standardním možnostem základny patří:

 • pořizování, změny a evidence všech položek
 • satelitní položkové základny pro každou položku
 • automatická synchronizace s internetovým modulem iSystem
 • vytváření u každé položky odběratelských a dodavatelských cen, cen v měnách, cizojazyčných názvů a rozpadu položky
 • automatické generování čárového kódu
 • automatická replikace údajů v položkové základně z kalkulací

Satelitní adresářové základny

 • dodavatelské ceny
 • odběratelské ceny
 • cizojazyčné názvy
 • ceny v měnách
 • rozpad

Sdílení datových základen

Základna umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK sdílení následujících dalších společných uživatelských datových základen:

 • kursovní lístek pro určení měny u cen
 • adresář partnerů pro určení odběratele a dodavatele
 • převodník pro vytváření partnerských cen
 • skupiny pro seskupování položek
 • řeči pro cizojazyčné názvy
 • celní sazebník pro určení celního kódu položky
 • měrné jednotky

Datové vazby

Základna umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK následující datové vazby:

 • položky pro iSystem
 • položky a rozpady z kalkulací

Sdílení datových základen

   Minimalizovat
Sdílení datových základen
Sdílení společných datových základen a datové vazby v Informačním systému.

Obrazovky

   Minimalizovat

Synchronizace s iSystemem
Ve zcela automatizovaném režimu jsou v internetovém objednávacím systému iSystem replikovány z položkové základny jednotlivé položky, které jsou uživatelsky označené pro iSystem. Replikace je včetně uživatelského cenového systému (rabaty, individuální ceny apod.).

prod_ism_pz_obr1.gif

Čárový kód
Položková základna může v případě, kdy uživatel používá vlastní čárový kód, automaticky generovat podle nastavených pravidel čárový kód při založení nové položky.

prod_ism_pz_obr2.gif

Rozpad položky
Pro výdeje ze skladů nebo zaplánování ze zakázek na základě předepsaných receptur je umožněno v položkové základně definovat rozpad příslušné položky do jejich sestavných položek, a to i s možností replikace z kalkulací.

prod_ism_pz_obr3.gif