Příprava výroby a kalkulace

   Minimalizovat

Modul Kalkulace vytváří programovou podporu pro technickou přípravu výroby a obchodně-výrobní kalkulaci položek.

Ke standardním možnostem podpory patří:

 • uživatelské definování kalkulačních položek a ukazatelů
 • uživatelská možnost vytváření složitých kalkulačních vzorců
 • vytváření nových výrobních a obchodních položek
 • vytváření výrobně-obchodních variantních rozpisů položek
 • možnost přiřazování pracovišť k operacím pro následné plánování kapacit ve výrobě
 • výpočty kalkulací s ukládáním kalkulovaných hodnot položek a ukazatelů
 • automatická replikace nových položek a údajů včetně kalkulovaných cen v položkové základně 

Sdílení datových základen

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK sdílení následujících společných uživatelských datových základen:

 • položková základna pro volbu položek do rozpisů
 • kalkulační skupiny pro seskupování položek
 • operace, pracoviště a práce pro vytváření rozpisů
 • kalkulační položky a ukazatele pro výpočty kalkulací

Datové vazby

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK následující datové vazby:

 • položky a jejich údaje včetně rozpadů pro položkovou základnu
 • rozpisy pro vytváření zakázek a plánování ve výrobě
 • rozpisy pro odvody v servisních zakázkách

Sdílení datových základen

   Minimalizovat
Sdílení datových základen
Sdílení společných datových základen a datové vazby v Informačním systému.

Obrazovky

   Minimalizovat

Kalkulační vzorce
V uživatelském prostředí je umožněno vytváření složitých kalkulačních vzorců pro definované kalkulační ukazatele jako kombinace kalkulačních položek a jiných ukazatelů a to i s využitím rekurentních algoritmů.

prod_ism_ka_obr3.gif

Replikace do položkové základny
Podle uživatelsky zadaných exportních předpisů jsou automaticky do položkové základny replikovány nové vytvořené položky a zkalkulované hodnoty příslušných ukazatelů do jejích cenových struktur.

prod_ism_ka_obr2.gif

Operace a pracoviště
V rozpisové části položek je umožněno k jednotlivým operacím přiřadit příslušné prováděcí pracoviště a využít tak tyto definice následně při plánování kapacit výroby v modulu výroba.

prod_ism_ka_obr1.gif