Nacházíte se zde:   Produkty > Informační systém MAJAK
  |  Přihlásit

Informační systém majak

Minimalizovat

Informační systém MAJAK je komplexním systémem pro evidenci a řízení podniku v oblasti ekonomické, obchodní a výrobní.

K základním charakteristikám systému patří:

  • modulárnost systému umožňující uživatelskou volbu skladby jeho nasazení
  • technologie ukládání dat na datovém serveru zajišťující datovou bezpečnost, spolehlivost, vnitřní konzistentnost a transparentnost
  • otevřenost systému umožňující jeho strukturální a vazební přizpůsobivost specifickým uživatelským požadavkům
  • vysoký stupeň vnitřní provázanosti s využitím objektové technologie
  • značná konfigurovatelnost systému a nastavitelnost jeho uživatelského prostředí
  • spolupráce se standardním dokumentačním a komunikačním programovým vybavením ve výstupové oblasti
  • rozsáhlé možnosti definování uživatelských oprávnění
  • síťové nasazení pro nelimitovaný počet uživatelů
  • plná kompatibilita s uživatelským systémovým prostředím MS Windows
  • jednotnost a přívětivost uživatelského ovládání systému

Sdílení datových základen

   Minimalizovat
Sdílení datových základen
Sdílení společných datových základen a datové vazby v Informačním systému.

Obrazovky

   Minimalizovat

Uživatelská oprávnění
Definice uživatelských oprávnění s využitím možnosti seskupování umožňuje nastavit nejen přístup uživatele k jednotlivým modulům, ale i k jednotlivým volbám a operacím v modulu.

prod_ism_is_obr1.gif

Nastavitelnost mřížek
Všechna zobrazení dat v systému jsou nastavitelná podle zvyklostí uživatele s ohledem na zajištění jejich přehlednosti, úplnosti a transparentnosti.

prod_ism_is_obr2.gif

Filtrační a vyhledávací podmínky
Standardní podmínky pro filtrování a hledání v jednotlivých zobrazeních dat jsou v rámci nasazení optimalizovány podle potřeb a zvyklostí uživatele.

prod_ism_is_obr3.gif

Výstupní sestavy
Všechny výstupní sestavy mohou být modifikovány a rozšiřovány podle požadavků uživatelů s možností jejich údržby i vlastními odbornými pracovníky.

prod_ism_is_obr4.gif