Nacházíte se zde:   Profil > Případové studie
  |  Přihlásit

Případové studie

   Minimalizovat

GPH, spol. s r.o., Elektrotechnický závod, Kynšperk nad Ohří (www.gph.cz)

Společnost GPH, spol. s r.o. byla založena v únoru 1993 jako 100% dceřinná společnost německé firmy GERHARD PETRI & Co. KG z Hofu.
V současnosti je hlavní podnikatelskou náplní GPH výroba a prodej kabelových armatur - spojovacích a ukončovacích prvků pro vodiče v rozsahu 6 - 1.000 mm2 pro oblast nn a vn. Zároveň je nedílným doplňkem nákup a prodej ukončovacích prvků v rozsahu 0,14-6 mm2, prodej a servis mechanického a hydraulického nářadí pro elektrotechniku. Sortiment tvoří více jak 8.500 položek.
Strategickým cílem společnosti GPH v novém tisíciletí je prostřednictvím vysoké jakosti produkce (společnost získala certifikát ISO 9001), příznivé cenové politiky a kvalitního zákaznického servisu dosáhnout dominantního postavení na tuzemském trhu a podstatně zvýšit podíl exportních aktivit na evropských a mimoevropských trzích.
Tomuto cíli má napomoci i nově koncipovaný informační systém společnosti založený na nejmodernějších technologiích.

Technický popis řešení:

-server
Jako server bylo zvoleno dvouprocesorové řešení INTEL. Pilířem systému je MS SBS 2000. Z něj jsou využívány především produkty Windows 2000 Server, Exchange 2000 Server, SQL 2000 server a IIS 5.0. Server je připojen linkou 128kbps k Internetu. Celý systém je spravován dálkově pomocí terminálových služeb Windows 2000 serveru.

- stanice
Uživatelské stanice jsou vybaveny jednotným prostředním Windows 2000. Profily uživatelů jsou konfigurovány jako cestovní.

- informační systém
Informační systém MAJAK je vytvořen v prostředí Visual FoxPro. Informační systém MAJAK zahrnuje přípravu výroby a výrobu, výrobní a obchodní sklady, obchodní činnost a kompletní ekonomickou agendu včetně personální a mzdové agendy. Data informačního systému jsou uložena v SQL 2000 serveru. IIS 5.0 zabezpečují aktivní internetovou část informačního systému. Komunikační vstupy a výstupy obsluhuje Exchange 2000 server, který je dále využíván jako úložiště dokumentů a elektronické obchodní korespondence. Součástí komunikačního řešení je i faxový server. Skladová evidence, výroba a docházkový systém využívají k identifikaci čárové kódy.