Nacházíte se zde:   Produkty > Informační systém MAJAK > Ekonomika > Došlé faktury
  |  Přihlásit

Došlé faktury

   Minimalizovat

Modul Došlé faktury vytváří programovou podporu pro kompletní evidenci dodavatelských dokladů.

Ke standardním možnostem podpory patří:

 • evidence všech typů dokladů – tuzemské a zahraniční faktury, celní deklarace, zálohové listy a jejich zúčtování
 • možnost evidence poskytnutých platebních slev u dokladů (skonta)
 • příprava podkladů pro platební příkazy s možností časových blokací
 • dodavatelské saldokonto s kompletními možnostmi saldokontních operací
 • automatizace zaúčtování jednotlivých dokladů
 • podklady pro přiznání k DPH

Sdílení datových základen

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK sdílení následujících společných uživatelských datových základen:

 • adresář partnerů pro práci s dodavatelem
 • předkontace účtování dokladů v návaznosti na účtový rozvrh
 • číselník hospodářských středisek firmy pro střediskové sledování
 • číselník zakázek pro zakázkové sledování
 • kursovní lístek pro zaúčtování a párování zahraničních faktur

Datové vazby

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK následující datové vazby:

 • podklady pro příkazy k úhradě do banky se zpětnou vazbou
 • saldokontní úhrady z banky a pokladny
 • kontace pro finanční účetnictví
 • vytvářené dokumenty pro dokumentační archiv
 • vzájemné vazby dokladů s celními deklaracemi, dodavatelskými objednávkami a jejich likvidací, servisními zakázkami, vydanými fakturami

Sdílení datových základen

   Minimalizovat
Sdílení datových základen
Sdílení společných datových základen a datové vazby v Informačním systému.

Obrazovky

   Minimalizovat

Dokladové údaje
Kromě standardních dokladových údajů umožňuje modul i vložení údajů o platebních slevách poskytnutých dodavatelem, které jsou potom zohledněny při platbách a následném párování úhrad v bance a rovněž při automatizaci jejich zaúčtování.

prod_ism_df_obr1.gif

Saldokontní párování
Saldokonto je vedeno ve dvou měnách (tuzemské a cizí). Při párování dokladů v bance nebo pokladně s využitím kursovního lístku jsou generovány příslušné kursové rozdíly, které umožňují následnou automatizaci jejich zaúčtování.

prod_ism_df_obr2.gif

Vazby mezi doklady
Jednotlivé doklady je možno provazovat jak v rámci modulu (zahraniční faktury s příslušnou celní deklarací, zálohové listy s jejich zúčtovacím dokladem), tak i s doklady v jiných modulech (materiálové a zbožní faktury s objednávkou a její likvidací a následnými skladovými doklady pro zásobovací činnost, subdodavatelské faktury se servisními zakázkami nebo obchodními případy pro sledování příslušné nákladovosti).

prod_ism_df_obr3.gif